Laurēni piedalās kampaņā “Apstājies, paskaties, pamāj!”

Latvijā ir aizsākta satiksmes drošības kampaņa “Apstājies, paskaties, pamāj!”, kuras ietvaros 2. klases skolēniem tiek mācīts par drošu uzvedību ielu un ceļu tuvumā. Arī Laurenču sākumkolas skolēni piedalījās kampaņā, klausoties izglītojošu lekciju par drošību uz ceļiem un uzzinot, kā rīkoties, sastopoties ar kravas automašīnu. Bērniem bija iespēja pašiem iekāpt transporta līdzeklī un pašiem saprast, kāda ir ceļa redzamība no šofera skata punkta. Pasākums sastāvēja no trīs daļām: multfilmas, prezentācijas un situāciju modelēšanas praktiski.
Laurenču sākumskolas 2.klašu skolēni iesaka visiem: “Uz ceļa uzmanies!”

Informāciju sagatavoja klašu audzinātājas Ineta, Ieva un Egija

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: