Veselības dienas Laurenču sākumskolā

No 25.līdz 27.janvārim Laurenču sākumskolā norisinājās tematiskās dienas, kas bija veltītas veselības tēmai. 25.janvārī skolā viesojās dažādi ar medicīnas jomu saistītu profesiju pārstāvji. Skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par veselīgu dzīvesveidu, kā arī rīcību dažādās problēmsituācijās, kas saistītas ar veselību un dzīvību, par zāļu tēju un medikamentu iedarbību organismā, kā arī uzzināt vairāk par mediķa profesiju, bet 27.janvārī 6.klases skolēni 4.klašu skolēniem prezentēja sagatavotos materiālus par dažādām orgānu sistēmām, to funkcijām un ietekmi uz cilvēka ikdienas dzīvi.
Lielu paldies par atsaucību un nodarbību vadīšanu sakām Intai Bērzei, Anitai Zandbergai, Vinetai Sāmitei, Sandrai Kukainei, Līgai Baronei, Ievai Limbēnai, Dainai Bojārei, Lienei Klišānei, Ilzei Anspokai, Ģertrūdei Līvmanei, Maijai Riženkovai, Elīnai Rotbahai-Zarembai, Lienei Korņejevai, Elīnai Gulānei, Ilonai Ķikutei un Mārim Mežeckim.

Informāciju sagatavoja skolotāja  Elīna Apsīte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: