Laurēni modina pavasari un sveic 8.martā

8.martā Laurenču sākumskolas taustiņu un blokflautu grupu audzēkņi sarīkoja skaistu dienas ieskaņu, sveicot visas Laurenču sākumskolas darbinieces un skolnieces Starptautiskajā sieviešu dienā. Skanēja gan klarnetes un blokflautas, gan klavieru solo ne tikai skolnieku, bet arī skolotāju izpildījumā, lielas ovācijas saņemot skolotājam Gunāram Kanbergam par brīnišķīgu klavieru solo, kā arī skolotājiem Dainim un Valdai Garūtiem.
Laurenču sākumskolas skolotājas saka paldies saviem kolēģiem par gardo kūku (kā arī SIA “Mājas kūkas” meistariem) un skolotājiem Valdai un Dainim Garūtiem par izrādīto iniciatīvu!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: