Dabaszinību pulciņš apmeklē izstādi „Lielas zivis, mazas zivis”

3.martā 4.-6. klašu dabaszinību pulciņiem bija lieliska iespēja piedalīties izstādes „Lielas zivis, mazas zivis” atklāšanā un tematiskā nodarbībā Siguldas novada bibliotēkā. Izstādē skolēni varēja uzzināt daudz jauna par Latvijā biežāk sastopamo zivju dzīvesveidu, pētīt zivs zvīņas mikroskopā, aptaustīt jūras piekrastē sastopamos organismus un aplūkot dažādu zivju mulāžas, salikt zivs iekšējo un ārējo uzbūvi, spēlēt dažādas spēles par zivīm un pat uzzināt zivju ēdienu receptes.
Sakām paldies izstādes autorei vides gidei Inārai Cukurai, nodarbību vadītājām Andai Andrušaitei un Baibai Līviņai-Jarohovičai no Dabas aizsardzības pārvaldes un Siguldas novada bibliotēkai par šo notikumu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Madara Alberte-Habermane

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: