Laurēnu panākumi Jauno vides pētnieku forumā

7.martā četri Laurenču sākumskolas skolēni piedalījās Rīgas Dabaszinību skolas organizētā Jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē!”. Pasākums notika LU Dabaszinātņu centrā un tajā savus dabaszinību pētījumus un eksperimentus prezentēja 1.-9. klašu skolēni no visas Latvijas. Forums bija plašs un iespaidīgs – dienas gaitā tika prezentēti ap 160 darbi, kuros skolēni bija izvēlējušies konstruēt dažādus mehānismus (piemēram, mūžīgā dzinēja modeli, spirta un elektro auto, katapultas un lidmodeļus), veikt eksperimentus ar visdažādākajām vielām un augiem (piemēram, izveidot ekoloģisku plastilīnu, Neņūtona šķidrumu, plastmasu no piena, noskaidrot tāfeles krīta sastāvu), kā arī pētīt fizikālus procesus un veikt pētījumus dabā. Daudzi darbu autori uz vietas arī demonstrēja savus eksperimentus vai izgatavotos modeļus.
Laurēni foruma dalībniekus iepazīstināja ar trim darbiem. Bruno Polis (5.kl.) stāstīja par Siguldas novadā ziemojošo sikspārņu apsekojumiem divu gadu garumā, kā rezultātā Bruno ir ieguvis pētniekiem noderīgu informāciju un darba ietvaros intervējis arī īstu sikspārņu pētnieku. Pauls Oliņš (6.kl) Siguldā veicis dižkoku apsekojumus, kuru rezultātā atradis vairākus resnuma un garuma dižkokus. Iegūtā detalizētā informācija par tiem papildinās Dabas aizsardzības pārvaldes datubāzi, kā arī Pauls izveidojis interaktīvu dižkoku karti. Savukārt Annija Auziņa un Patrīcija Buša (3.b kl.), neskatoties uz to, ka bija vienas no jaunākajām foruma dalībniecēm, drosmīgi stāstīja, kā ieguvušas un pavairojušas mikrobus no tīrām un netīrām rokām un vēlāk ar saviem rezultātiem iepazīstinājušas skolasbiedrus.
Sīvā 56 darbu konkurencē laurēnu darbi iekļuva labāko sešiniekā! Bruno ieguva godpilno otro vietu un Pauls, Annija un Patrīcija – pirmās vietas!
Pasākuma gaitā skolēniem bija iespēja iepazīties ar Dabaszinātņu centra modernajām laboratorijām un piedalīties aizraujošos ķīmijas eksperimentos. Lai arī diena bija ļoti gara un satraukuma pilna, prieks par gūtajiem iespaidiem un panākumiem bija liels!
Paldies Rīgas Dabaszinību skolai par foruma organizēšanu un vecākiem par atbalstu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Madara Alberte-Habermane

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: