2.a klase piedalās pasākumā “Glezno ar mammu”

Paldies skolotājai Zinaīdai Ceskei par pasākuma vadīšanu un skolotājai Inetai Sockai par izrādīto iniciatīvu pasākuma organizēšanā! 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: