Laurenču sākumskolā noslēgušās Dzejas dienas

Ceļā uz Latvijas simtgadi, Laurenču sākumskolā Dzejas dienu ietvaros šogad tika godināta tautasdziesma. 2.un 3.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties filmu par Dainu skapi, noklausīties Krišjāņa Barona dzīvesstāstu, kā arī pašiem apmeklēt virtuālo Dainu skapi, sameklējot tajā tautasdziesmas par rudeni, kas vēlāk tika ilustrētas. Skolēnu darbi ir apskatāmi skolas gaiteņos. 1.klašu skolēni gāja rotaļās, tina tautasdziesmu kamoliņu un centās saklausīt visus tautas mūzikas instrumentus folkloras kopas “Vīteri” un scenāristes, animatores Alīnas Poļakovas veidotajā muzikālajā animācijas filmā “Kundzeņš”.
6.oktobra vakarā 4.-6.klašu laurēni satikās Laurenču sākumskolā, lai aizvadītu jau tradicionālo Dzejas nakti, kurai šogad tika dots nosaukums “Atklāj tautasdziesmu”. 9 stacijās 3 stundu garumā tautasdziesmas tika pārrakstītas, atšifrētas, uzzīmētas, izdziedātas un izspēlētas teātrī, skolēni centās uzminēt un izskaidrot vecvārdu un apvidvārdu nozīmes, kā arī sacerēja paši savas tautasdziesmas.
Lielu paldies sakām visiem skolotājiem, kuri piedalījās Dzejas nakts organizēšanā, tāpat arī skolēniem par aktīvo līdzdalību! Īpašs paldies mājturības un tehnoloģiju skolotājai Sandrai Ozoliņai par kopā ar skolēniem izveidoto “Laurēnu Dainu skapi” un 2.a klases skolniecei Elzai Klišānei par skaisto kokles spēli Dzejas nakts atklāšanā!

Informāciju sagatavoja  bibliotekāre Marita Veica un Vanesa Čeičiniece

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: