Laurēni piedalās starptautiskā iniciatīvā, mācoties dabā

12.oktobrī laurēni piedalījās starptautiskā iniciatīvā “Outdoor classroom day” (https://outdoorclassroomday.com/), kas mudina skolēnus un skolotājus doties mācīties dabā. Šajā dienā laurēni āra vidē aizvadīja matemātikas, vizuālās mākslas, dabaszinību un citas mācību stundas, veidojot simta kvadrātu no dabā redzamajām lietām, mācoties darbību zīmes, gleznojot skaisto rudens ainavu un veidojot krāsaino koku lapu nospiedumus. Tāpat skolēni pārbaudīja, vai dabā iespējams sameklēt materiālus mājturības stundām, lai varētu izveidot velna bungas, bet sociālo zinību stunda sniedza iespēju izspēlēt saliedēšanās uzdevumu brīvā dabā.
Laurēni pārbaudīja: daba ir brīnišķīga klase, kurā mācīties, pētīt, izzināt un būt kopā!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: