Laurēni piedalās akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”

24.novembrī globālās izglītības dienas pasākumā “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem” informātikas skolotāja Solvita Lapiņa saņēma pateicību Laurenču sākumskolai par dalību starptautiskajā akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”. Akcija Latvijā tika organizēta jau trešo gadu. Šogad stundas vadmotīvs bija ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids.
Pasaules lielākā stunda tika organizēta 4.c klasē datorikā. Skolēni stundā iepazinās ar ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem; diskutēja, kādu ieguldījumu katrs no viņiem var dot mērķu sasniegšanā un veidoja vienkāršas animācijas-reklāmas par veselīgu dzīvesveidu, labu veselību, planētas aizsardzību. Skolēnu veidotos darbus var aplūkot http://datorika.blogspot.com/2017/09/pasaules-lielaka-macibu-stunda.html

Informāciju sagatavoja skolotāja Solvita Lapiņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: