2.a klase novembrī nostiprina zināšanas par Saules sistēmu un savu vietu tajā

Novembris 2.a klasē sākās ar zināšanu nostiprināšanu par Saules sistēmu, kurā atrodas visskaistākā planēta – Zeme, uz kuras jau 99 gadus ir Latvija. 2.a klases skolniece Dārta Neringa Krastkalne vadīja stundu, kurā mērķtiecīgi un interesanti atgādināja par Saules sistēmu un skaisto valsti, kurā dzīvojam. Šajā mēnesī skolēni iedziļinājās, līdzdarbojās, domāja un aizrautīgi veidoja izpratni par Latviju un sevi tajā. Mācību procesa aktivitātes mudināja skolēnus  gan individuāli, gan sadarbojoties apgūt jaunas zināšanas, gūt jaunu pieredzi, darboties praktiski, pētīt un vērtēt sevi, savu klasesbiedru veikumu, gūt prieku un mācīties ar aizrautību.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: