3.a klase piedalās pirmajā Latvijas Vispārizglītojošo skolu čempionātā peldēšanā

Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi un Latvijas Olimpisko komiteju 22.decembrī rīkoja sacensības, kurās, vecāku mudināti, nolēma piedalīties arī Laurenču sākumskolas 3.a klases skolēni. Konsultējoties ar skolotājiem un treneriem, tika izveidota komanda ar šādu sastāvu: Aksels Veģeris, Kristers Vikmanis, Heidija Ciagune, Laura Gardere, Estere Jansone, Karla Jansone, Emīls Kārkliņš un Everts Novicāns. Savas klases komandu no visas sirds atbalstīja līdzi atbraukušie klasesbiedri! Ļoti nozīmīgs bija vecāku atbalsts un uzmundrinājums, ko laurēni sajuta un izcīnīja 4.vietu savās pirmajās šāda veida sacensībās!
3.a klases audzinātāja Ineta izsaka pateicību par lielisko sniegumu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Ineta Socka

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: