Laurenču sākumskolā aizvadīta Vecāku diena

7.februārī Laurenču sākumskolā tika sagaidīti vecāki, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties savu bērnu atklātajās mācību stundās. Pēc katras stundas vecāki aizpildīja administrācijas sagatavotu anketu, kurā atklāja mērķi, kādēļ ieradušies, kā arī pārdomas par redzēto stundā. Pēc vērotajām mācību stundām vecāki atklāja, ka ir gandarīti par doto iespēju būt klātesošiem savu bērnu mācību procesā, kā arī bija ļoti priecīgi apzināties, ka skolēni strādā ar aizrautīgiem un radošiem skolotājiem, kuri stundās izmanto interesantas metodes, spēj iesaistīt skolēnus aktīvā darbībā, kas palīdz veiksmīgāk apgūt mācību vielu.
Dienas noslēgumā skolas direktors Kristaps Zaļais tikās ar topošo pirmklasnieku vecākiem, lai iepazīstinātu ar Laurenču sākumskolas mācību procesa organizāciju, dienas kārtību, kā arī interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas piedāvājumu un skolā pastāvošajām tradīcijām. Tikšanās reizē piedalījās arī Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, kura iepazīstināja klātesošos ar kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas novada izglītības iestāžu 1.klasēs.

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: