Laurenču sākumskolas 6.klase piedalās simulācijas spēlē “Augšā pa karjeras kāpnēm”

Laurenču sākumskolā sociālo zinību stundās 6.klases skolēni turpina mācīties inovatīvi. Otrā semestra pirmajā daļā skolēni strādāja pie tēmas „Profesijas. Karjeras izaugsme“. Stundu laikā skolēni izzināja sevi un profesijas pasauli, mācījās rakstīt dokumentus un strādāt komandā, attīstot sadarbības un komunikācijas prasmes.
19.februārī notika atklātā stunda – simulācijas spēle ar nosaukumu „Augšā pa karjeras kāpnēm”. Spēles mērķis bija nostiprināt tēmas ”Profesijas. Karjeras izaugsme” ietvaros apgūtās zināšanas un attīstītās prasmes, pielietojot tās simulācijas spēlē. Skolēniem vajadzēja pārvarēt 7 pakāpienus: 1.pakāpiens „Profesijas pasaules apzināšana”, 2.pakāpiens. „Sevis izzināšana, testēšana” – digitālais tests, kuru skolēni pildīja, izmantojot skolas planšetdatorus, 3.pakāpiens. „Ciemos pie uzņēmējiem” – skolēni demonstrēja pašu veidotas videofilmas par Siguldas uzņēmumiem, 4.pakāpiens. „Pieteikšanās darbam”. Katrs dalībnieks mājturības stundā izveidoja personīgo karjeras izaugsmes portfeli: zēni no kokmateriāla, meitenes no auduma, kurus piepildīja ar personu raksturojošiem dokumentiem un materiāliem.  5.pakāpiena „Celtnieku  komanda” ietvaros tika pārbaudītas komandu sadarbības un komunikācijas un plānošanas prasmes, pienākumu sadalījums. Kā 6.pakāpiens bija „Infografika”: skolēni veica nākotnes profesiju monitoringu, prognozējot 2118.gada pieprasītākās profesijas un izveidojot infografiku par vienu no profesijām.
Pēdējais no pakāpieniem, 7.pakāpiens „Iekāpt uzņēmumu vadītāja kurpēs”, paredzēja pildīt uzņēmuma vadītāja pienākumus, pieņemot svarīgus, atbildīgus lēmumus. Lai izpildītu šo uzdevumu, uz simulācijas spēli tika uzaicināti cilvēki, kuri jau ir izveidojuši savu karjeru. Šie cilvēki arī kļuva par spēles ekspertiem ar uzdevumu: vērot skolēnu darbu, viņu zināšanas, prasmes un attieksmi pret darbu un cilvēkiem, un sniegt atgriezenisko saiti, skolēnus paslavējot, piedāvājot savas idejas un pajautājot viņiem neskaidros jautājumus.
Par ieguldīto darbu un laiku, par sarunām un dāvanām esam pateicīgi Siguldas uzņēmumu vadītājiem: SIA Siguldas saldējums līdzīpašniecei Elīnai Ezeriņai, SIA “Poligon 1”  vadītājam  Igoram Černišovam un Jānim Kondrātam, Biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētājai Evai Viļķinai, Sandrai Priedītei, Rīgas rajona komercfirmas “Kalnziedi”  īpašniecei, SIA „CSS-Alpine” valdes priekšsēdētājam Ivaram Ciagunam, SIA “Siguldas maiznieks” līdzīpašniekam Dairim Dronkam, Montesori bērnu centra „Baltā bērnu istaba” vadītājai Dainai Ločmelei un, protams, arī  Laurenču sākumskolas administrācijai un pedagogiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā!

Informāciju sagatavoja skolotāja Valentīna Voiciša

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: