Kā 2.a klase rakstīja radoši pētnieciskos darbus

Šajā mācību gadā 2.a klases skolēni guva pirmo pieredzi radoši pētniecisko darbu rakstīšanā. Izvēloties sev interesējošu jautājumu, skolēni noformulēja darba tēmu un uzsāka pētījumu. Tēmas ļoti dažādas: “Kā govij rodas piens”, ” Balets”, ” Lādētāji”, ” Basketbols”, ” Kaķi”, ” Sikspārņi”, ” Peldēšana” u.c. Pēc aktīva un labi plānota darba, rezultātā katram savs pētnieciskais darbs. Katrs pats savu darbu iesēja. Noslēgumā uz darbu prezentāciju tika aicināti arī vecāki. 2.a klases skolēni ir patiesi priecīgi par pirmo izstrādāto radoši pētniecisko darbu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: