2.a klase dabaszinību stundas aizvada zinātniskajā laboratorijā

Laurenču sākumskolas 2.a klases skolēniem 28.martā dabaszinību stundas notika Rīgā, zinātniskajā laboratorijā Zinātnes zona. Skolēni apguva zināšanas ar eksperimentu palīdzību, vērojot, pētot un secinot. Nodarbībās bija iespēja aptaustīt, pasmaržot un pat nogaršot, kas ir ļoti svarīgi ne tikai, lai nostiprinātu zināšanas, bet arī lai radītu interesi par zinātni. Nodarbības bija aizraujošas un paplašināja skolēnu redzesloku, ļaujot uztvert zinātni aktīvi un pašam līdzdarbojoties.

 
Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: