Laurenču sākumskolā veicina skolēnu individuālo kompetenču attīstību

Laurenču sākumskola ir iesaistījusies projektā „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, lai uzlabotu skolēnu kompetences un sasniegumus.
4.oktobrī Laurenču sākumskolā noslēdzās dabas projekts “Iepazīsimies – esmu susuris!”, kura laikā tika noskaidrots, cik susuru sugu ir Latvijā, kura no tām varētu dzīvot Gaujas nacionālajā parka, kāpēc susuri ir reti sastopami un aizsargājami, kā arī vai tos ir iespējams ieraudzīt pašiem dabā. Skolēni, pētot un izzinot faktus par susuru dzīvi, kā arī tiekoties ar Latvijā lielāko susuru pētnieku Valdi Pilātu, uzzināja, ka susuri ir lieli gulētāji, kam raksturīgs cilvēka acīm slēpts dzīvesveids, kas ir iemesls, kādēļ reti kuram ir izdevies ieraudzīt šo nelielu dzīvnieku. Tāpat skolēni uzzināja, ka susuri dzīvo arī Gaujas nacionālajā parkā, bieži iemitinoties arī putnu būros, ja neatrod sev piemērotu dobumu kokā. Skolēni projekta ietvaros darbojās arī praktiski, pašu spēkiem izgatavojot susuriem būrus, kurus  paredzēts izvietot skolas apkārtnē, ozolu un lazdu mežā, lai kopā ar susuru pētniekiem novērotu dzīvniekus arī savām acīm. Daļa gatavo būru aizceļoja pie susuru pētniekiem, lai dotu ieguldījumu susuru izpētei Gaujas nacionālajā parkā. Skolēni devās arī mācību ekskursijā uz Līgatnes dabas takām, kur gida, Susura, lomā iejutās Dace Vītola, bet ar stāstiem par Latvijas savvaļas dzīvniekiem priecēja Velga Vītola.

Visas aktivitātes tika īstenotas Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Informāciju sagatavoja dabaszinību pulciņa vadītāja Daina Bojāre

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: