Aicinām pieteikties vides izglītības nometnei!

0001
Cienījamie vecāki!

Laurenču sākumskolā viena no prioritātēm ir padziļināta dabas zinību apmācība. Lai turpinātu mācību gadā iesākto darbu un nodrošinātu skolēniem lietderīgu brīvā laikā pavadīšanu, kā arī atbalstītu vecākus viņu darba laikā, Laurenču sākumskolas pedagogi gatavi vasaras brīvdienās organizēt vienu  vides izglītības dienas nometni “Lielā Pūķa ceļojumsLaurenču sākumskolas skolēniem.

Nometnes finansējuma avoti:

  • Siguldas pašvaldība – 600 EUR
  • vecāku līdzfinansējums – dalības maksa par bērnu – 75 EUR

Vecākus, kuri vēlas pieteikt savus bērnus nometnē, lūdzu uzrakstīt iesniegumu.
Iesniegumu nodot  nometnes vadītājai Valentīnai Voicišai vai skolas dežurantam līdz 23.05.2018.
Neskaidrību gadījumā var zvanīt (t.28345705) vai rakstīt uz e-pastu ( voicisa@inbox.lv)

Ar cieņu, nometnes vadītāja Valentīna Voiciša

Dalībnieku skaits nometnē ir ierobežots, tādēļ skolēni tiks uzņemti nometnē pēc iesnieguma nodošanas laika un konkrētā secībā.

Iesnieguma veidlapa un  nometnes programma pieejama šeit:
Iesniegums_no_vecakiem
Nometne_plans

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: