Dabaszinību pulciņš pēta Sudas purvu

Vasarīgā maija pēcpusdienā 4.-6. klašu dabaszinību pulciņa dalībnieki devās izzinošā pārgājienā pa Sudas purvu. Lieliskā purva pazinēja, bijušā GNP inspektora Ulda Saulīša, vadībā skolēni iepazinās ar purvu tipiem un to veidošanos, novēroja, kā šobrīd norisinās purva atjaunošanas darbi, aizberot kūdras grāvjus, iepazinās ar tipiskākajiem purva augiem, tostarp noslēpumaino “slapjo kaķi”, un pārsteigti secināja, ka purvā 100 gadus veca priede var būt maza bērna augumā. Taču visvairāk aktīvos dalībniekus aizrāva drošas pārvietošanās apmācības. Pēc īsa Ulda paraugdemonstrējuma kā skolēni, tā vecāki, sākumā drebošām sirdīm, bet vēlāk jau ar smaidu sejā un zināmu pārliecību, mācījās staigāt gar pašu akača malu! Dažādi vairāk un mazāk slapji šķēršļi tika pārvarēti visu pārgājiena laiku, un, lai arī ne katrs purvu atstāja sausām kājām, gandarījums par piedzīvojumu, šķiet, bija visiem. Izrādās, purvs nemaz nav tik baiss, kā var domāt, un purva velns, kas velk iekšā akačos, mīt tikai galvā!
Sirsnīgs paldies atraktīvajam purva gidam Uldim, kā arī atsaucīgajiem vecākiem!

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Madara Alberte-Habermane

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: