6.klase viesojas Klaipēdas skolā

6.klases skolēni 21.un 22. maijā devās mācību ekskursijā uz Klaipēdas M.Gorkova skolu, lai veiksmīgāk un interesantāk apgūtu krievu valodu un sociālās zinības.
Apgūstot tēmu “Pasaules reliģijas”, tika apmeklēts Krusta kalns, kurā skolēni varēja padomāt par sev nozīmīgiem un mīļiem cilvēkiem. Savukārt, piedaloties krievu valodas stundā, skolēni darbojās grupās ar Lietuvas 6.b klases skolēniem, skatījās 3.klases skolēnu teātra izrādi un paši demonstrēja nelielu izrādīti krievu valodā.
Brauciena laikā skolēni ne tikai ieguva jaunas zināšanas, citu pieredzi un papildināja sadarbības prasmes, bet arī ieguva jaunus draugus un vēlmi iepazīt citas tautas.
Liels paldies skolotājai Valentīnai Voicišai par entuziasmu un enerģiju, šo ekskursiju organizējot, 6.klases skolēna Jāņa Marcinkeviča mammai Kristīnei par atbalstu un palīdzēšanu līdzi braucot, kā arī Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par finansiālo atbalstu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Agnese Poļakova

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: