Mācību gada noslēgums Laurenču sākumskolā

31.maija rītā skolas zālē uz svinīgo līniju pulcējās1.-6.klašu skolēni un Laurenču sākumskolas kolektīvs,  lai atskatītos uz 2017./2018.m.g. sasniegumiem, apbalvotu un pateiktu paldies tiem skolēniem, kuri nesuši skolas vārdu olimpiādēs un dažādos konkursos, kā arī spējuši uzrādīt lielāko vidējās atzīmes kāpumu šī mācību gada laikā. “Zelta liecības” par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem Laurenču sākumskolā 4.-6.klašu grupā saņēma 36 skolēni, savukārt 44 Laurenču sākumskolas skolēni saņēma “Izaugsmes liecības” par paaugstinātu vidējo vērtējumu mācību gada laikā. Tāpat skolēniem tika pasniegtas pateicības par iniciatīvu un iesaistīšanos skolas dzīvē, kā arī atzinības par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu. 1.-3.klašu skolēniem tika pasniegtas atzinības par augstiem sasniegumiem mācību darbā. Dāvanas saņēma arī aktīvākie skolēni, kuri centīgi krāja punktus portālā uzdevumi.lv, palīdzot Laurenču sākumskolai iegūt 9.vietu Latvijas izglītības iestāžu reitingā.

Vēlam visiem laurēniem un viņu ģimenēm krāsainu un aizraujošu vasaras brīvlaiku un uz tikšanos septembrī!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: