Laurenču sākumskolā aizvadīta Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides konference

6.maijā Laurenču sākumskolas kolektīvs aicināja pie sevis citu izglītības iestāžu skolotājus uz Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides konferenci “Inovatīvi risinājumi mācību un audzināšanas darba organizēšanā sākumskolā”. Laurenču sākumskolā viesojās pedagogi no 7 dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kuriem bija iespēja iepazīties ar Laurenču sākumskolas pedagogu pozitīvo pieredzi.
Sociālo zinību un krievu valodas skolotāja Valentīna Voiciša rosināja uz diskusiju par projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” skolotāja pieejas maiņu – ieguvumiem un izaicinājumiem, kā arī dalījās pieredzē par projektu metodi kā mācību stundu formu. Sākumskolas skolotāja Ineta Socka aicināja domāt par to, cik svarīgi ir būt cilvēkam, kurš spēj domāt radoši, inovatīvi, kritiski un spēj sasaistīt dažādas jomas. Skolotāja klātesošos iepazīstināja arī ar savu pozitīvo pieredzi radoši pētniecisko darbu izstrādē 1.-3.klašu posmā. Mūzikas skolotāja Anita Bērziņa dalījās pieredzē, kā mūzikas stundas padarīt daudzveidīgākas un skolēniem saistošākas, akcentējot mūzikas kā mācību priekšmeta lielo ietekmi uz skolēna emocionālās un garīgās pasaules veidošanu.
4.-6.klašu angļu valodas skolotāja Elīna Rumba sanākušos pedagogus praktiskā darbībā iepazīstināja ar savām interesantākajām darba formām: “Plickers” izmantošana, kociņu metode, prezentācijas, audio un video u.c. Savukārt skolotāja Santa Jākobsone piedāvāja dažādus mūsdienīgus IT risinājumus, lai skolotāji efektīvāk varētu organizēt klases dzīvi, kā arī izveidot daudz aizraujošākus mācību materiālus, bet 1.-3.klašu angļu valodas skolotāja Agnese Rukkalne pedagogus iepazīstināja ar spēles metodi, kas skolēniem aizraujošā un nepiespiestā veidā iemāca koncentrēt uzmanību, attīsta gribasspēku un intelektu, kā arī padara mācīšanos daudz aizraujošāku.
Matemātikas skolotāja Agita Kalniņa uzsvēra skolēnu praktiskās darbošanās nozīmi matemātikas stundās, piedāvājot metodes stundas ievaddaļas un grupu darba organizēšanai, dažādas spēles matemātikas stundām, kā arī atgriezeniskās saites metodes stundas noslēguma daļai.  Iesaistot kolēģus praktiskā darbībā, tika izmēģināts, kā piedāvātās metodes darbojas figūru modelēšanā, jēdzienu nostiprināšanā un telpiskās domāšanas attīstīšanā. Direktora vietniece izglītības jomā Santa Briede visus klātesošos iepazīstināja ar Laurenču sākumskolas izstrādāto materiālu par stundas ievaddaļu un refleksiju, izmantojot Laurenču sākumskolas pedagogu piemērus no ikdienas mācību darba.

Paldies visu izglītības iestāžu pārstāvjiem par produktīvi pavadīto dienu Laurenču sākumskolā!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Santa Briede

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: