Nometnes “Laurēni” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) 4.diena

Ceturtā nometnes “Laurēni” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) diena tika aizvadīta Laurenču sākumskolā, gatavojoties noslēguma prezentācijai. Rīts kā ierasts iesākās ar rīta rosmi, šoreiz īpašu uzmanību veltot stiepšanās vingrojumiem. Dienas turpinājumā katras grupas uzdevums bija izveidot reklāmu vienā no tēmām – fiziskās aktivitātes, uzturs un veselīga atpūta, kas pievērstu vienaudžu uzmanību katras tēmas aktualitātei un rosinātu kļūt atbildīgākiem par savu veselību. Noslēguma prezentācijas ietvaros tika veidoti arī infografiku plakāti, kas septembrī tiks izvietoti skolas telpās kā uzskates materiāls pārējiem skolēniem.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: