Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība aicina pieteikties nepilna laika darbā biedrības vadītāju!

Biedrības vadītāja darba pienākumi:
1)cieša sadarbība ar skolas administrāciju un pedagogiem par nepieciešamo lietu iegādi / pasākumu un citu aktivitāšu plānošanu un finansējuma piešķiršanu,
2)biedrības gada budžeta sastādīšana,
3)biedrības budžeta izlietojuma plānošana, kontrole, saskaņošana un realizācija, sadarbībā ar pedagogiem un biedrības biedriem,
4)sadarbība projektu realizēšanā ar skolu, pašvaldību, projekta realizētājiem,
5)valdes un klases pārstāvju sapulču un pēc nepieciešamības arī biedru kopsapulču organizēšana un vadīšana, skolas padomes sapulču apmeklēšana, pēc nepieciešamības dalība skolas pedagogu sapulcēs, kā arī skolas jauno audzēkņu vecāku sapulču apmeklēšana.
6)regulāra biedrības epasta kontrole un atbildēšana, sadarbība un informācijas sagatavošana klašu pārstāvjiem un biedrības biedriem,
7)lietvedība – biedru iesniegumu, protokolu u.c. dokumentu sakārtošana un uzturēšana kārtībā, 8)sadarbība ar novada pašvaldību,
9)sadarbība ar biedrības brīvprātīgā darba veicēju materiālu sagādes jautājumos un kopēja plānošana un sadarbība ar grāmatvedi.

Plānotais atalgojums EUR 520 pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumus līdz 2018.gada 22.augustam sūtīt uz epastu laurencubiedriba@gmail.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: