Nometnes “Laurēni II” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) 5.diena

Piektā un noslēdzošā nometnes “Laurēni II” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) diena iesākās ar rīta rosmi, kuras pamatā bija dažādi stiepšanās vingrojumi, kas uzlaboja nometnes dalībnieku lokanību. Līdz pusdienām nometnes dalībnieki turpināja darbu pie trešdien iesāktās “Veselības grāmatiņas”, aizpildot visas tās lappuses ar vērtīgu informāciju, kas noderēs arī turpmāk. Dienas otrā puse pagāja atskatoties uz nometnē paveikto un uzzināto, dalībnieki veidoja nometnes noslēguma vizītkarti, pastāstot par savu mīļāko notikumu šīs nedēļas laikā, kā arī dalījās ar īpašajiem nometnes atslēgas vārdiem, kas vislabāk raksturoja kopā pavadīto laiku.
Liels paldies nometnes dalībniekiem un pedagogiem par aizraujošo nedēļu!

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: