Laurenču sākumskolas pirmklasnieki iepazīst skolas bibliotēku

Kad paši mazākie laurēni lēnām ir iepazinušies ar skolas ikdienu, skolotājiem un saviem klasesbiedriem, tad ir pienācis laiks iepazīties arī ar skolas bibliotēku un tur pieejamajiem pakalpojumiem.
Iepazīšanās nodarbībā kopā tika izstaigāta bibliotēkas telpa, atrastas atšķirības, ar ko mācību grāmata atšķiras no daiļliteratūras grāmatas, skolēni iepazinās ar tādiem terminiem kā “izziņas literatūra”,”periodika”, “folklora” , “vārdnīca” u.c. Kopīgi tika palasītas grāmatas un uzspēlētas spēles. Skolēni noskaidroja, kāpēc grāmatiņai patīk būt plauktā ar “muguriņu” uz ārpusi un cik ilgi to drīkst nest lasīšanai mājās. Nodarbības noslēgumā katrs skolēns kā dāvanu saņēma Laurenču sākumskolas Lasītāja dienasgrāmatu, kurā ierakstīt savas piezīmes par izlasītajām grāmatām.
Prieks par tik daudz zinātkāriem bērniem, kuriem patīk grāmatas, kuru acis mirdz, ieraugot plauktā iemīļoto grāmatu, un kuriem patīk lasīt un izdzīvot līdzi grāmatu varoņu gaitām.

Novēlot veiksmīgu sadarbību,  bibliotekāre Marita Veica

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: