Laurenču sākumskolas pedagogi apmeklē kursus “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai”

22.septembrī Laurenču sākumskola uzsāka dalību Izglītības un zinātnes ministrijas finansētajos profesionālās pilnveides kursos “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai”, kurus organizē Izglītības uzņēmums “Lielvārds”. Kursos Laurenču sākumskolu pārstāv 1 vadības un 4 pedagogu komandas (kopumā 16 pedagogi). Kursu programmas ietvaros vadības komanda labāk iepazīs vadības metodes, kurām ir būtiska ietekme uz skolēnu apzinātu mācīšanos, praktiski pētīs esošo situāciju skolā un izstrādās mērķtiecīgu pārmaiņu plānu, kā arī izpratīs skolas vadības domāšanas ietvaru, kas sekmē augstākus skolēnu mācību sasniegumus, turpretim pedagogu komandām būs iespēja izprast tās mācīšanas un mācīšanās stratēģijas, kurām ir vislielākā ietekme uz skolēnu sasniegumiem, uzzināt vairāk par domāšanas ietvariem un attieksmi, kas nepieciešama, lai palielinātu savu ietekmi un radītu pozitīvu mācīšanās pieredzi skolēnos, kā arī uzzināt, kā izveidot atskaites sistēmu skolēniem to līdzšinējo zināšanu novērtēšanai un izprast, kā skolēni pašlaik domā par savu mācīšanos.
Gan vadības, gan pedagogu komandām ir paredzētas kopumā 3 klātienes nodarbības, kursiem noslēdzoties novembrī.

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: