Laurenču sākumskolā tiekas Pierīgas izglītības iestāžu pedagogi

8.oktobrī mācību nolūkā Laurenču sākumskolā tikās dažādu Pierīgas izglītības iestāžu pedagogi, kuri, tāpat kā Laurenču sākumskolas angļu valodas skolotāja Elīna Rumba, ir profesionālās pilnveides kursu “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” dalībnieki. Šajā tikšanās reizē tika vērotas atklātās mācību stundas – viena angļu valodas stunda 5.klasē un viena latviešu valodas stunda 3.klasē, kā arī veikta to analīze. Tāpat tika apspriestas tās mācīšanās stratēģijas, kas skolēniem varētu palīdzēt viņu mācību procesa pilnveidē.

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Elīna Rumba

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: