Laurenču sākumskolā noslēgušās Dzejas dienas

Latvijas simtgades ietvaros Laurenču sākumskolā aizvadītas tradicionālās Dzejas dienas, kuru ietvaros šogad īpaši tika godināta 100 dzejas bilžu grāmatu sērija “Bikibuks”, kam par godu 4.-6.klašu pasākums – Dzejas nakts, kas ir Dzejas dienu noslēgums, ieguva nosaukumu “Simts bikibuki Latvijas simtgadei”.
1.-3.klašu skolēniem Dzejas dienu ietvaros bija iespēja piedalīties dzejas stāstu darbnīcā, rakstot un zīmējot turpinājumu dzejolim “Kad laurēns satiek bikibuku!”. Ar patiesu interesi skolēni iepazina dažādu dzejnieku daiļradi, radot savus dzejas stāstus.
19.oktobrī notika Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības organizētais pasākums – Dzejas dienu noslēgums, 4.-6.klašu skolēniem. Pasākums tika atklāts ar dzejnieces un bērnu literatūras autores Ineses Zanderes un mākslinieces un ilustratores Rūtas Briedes stāstu par to, kā radās ideja par bilžu grāmatu sēriju “Bikibuks”. Skolēniem bija iespēja dzirdēt, kā tika izvēlēti mākslinieki, kuri ilustrēs grāmatiņas, kā tika piemeklēts logotips un citi elementi, kas grāmatu sēriju padarīja tik īpašu.
Vakara turpinājumā 6.klases skolēniem bija iespēja piedalīties Rūtas Briedes radošajā darbnīcā, izveidojot Laurenču sākumskolas dzejas krājumu, un piedalīties skolas direktora Kristapa Zaļā vadītajā viktorīnā, parādot savas zināšanas un erudīciju par dažādām ar dzeju saistītām tēmām. Tajā pašā laikā 4. un 5.klašu skolēni darbojās trīs dažādās darbnīcās Laurenču sākumskolas pedagogu vadībā, zīmējot infografikas, izspēlējot teātri un sacerot savus dzejas stāstus par bikibukiem. Vakara izskaņā skolēnus gaidīja pārsteigums – koncerts un saruna ar grupas “Zelta kniede” dalībnieku Silvestru Lorencu par to, kā top dziesmu teksti un kā tiem piemeklēt atbilstošu melodiju, sarunas laikā skolēni labāk izprata dzejnieku daiļrades sasaisti ar mūzikas radīšanas procesu.

Liels paldies Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par Dzejas nakts pasākuma organizēšanu, aktīvajiem vecākiem par vakariņu gatavošanu, visiem pedagogiem, kuri iesaistījās pasākuma norisē, kā arī skolēniem par aktīvo līdzdalību!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: