Lepojamies!

30.oktobrī Laurenču sākumskolas direktors pasniedza diplomu un teica paldies tām divām klasēm, kuras aktīvi darbojušās skolas vērtību iedzīvināšanā, sakrājot pirmās 100 zīles/kastaņus par dažādām ar skolas vērtībām saistītām aktivitātēm un labajiem darbiem!
Lepojamies ar 1.a un 3.a klasi, kuras kā pirmās ir saņēmušas šo pateicību!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: