Pie 2.c klases viesojas darba drošības speciāliste

31.oktobrī karjeras dienas ietvaros klases stundā pie 2.c klases skolēniem viesojās Patrika mamma Elīna – darba drošības speciāliste, kura skolēniem pastāstīja par drošības pasākumiem, kā rīkoties trauksmes gadījumā ne tikai skolā, bet arī citās sabiedriskās vietās. Skolēni modelēja, kā ar ugundzēšamo aparātu nodzēsīs uguni, kā arī uzzināja, kādām norādēm sekot trauksmes gadījumā. Liels paldies Patrika mammai par noderīgo stundu un dāvaniņām skolēniem!

Informāciju sagatavoja 2.c klases audzinātāja Agrita Garā

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: