Laurenču sākumskolā aizvadītas Rīcības dienas

Ekoskolu Rīcības dienas Laurenču sākumskolā norisinājās no 29.oktobra līdz 1.novembrim. Rīcības dienu mērķis bija pievērst skolēnu un sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Ekoskolu Rīcības dienās skolēni noskatījās dažādus videosižetus par atkritumu šķirošanu, īpašu uzmanību veltot plastmasas atkritumu ierobežošanai un klasēs tika veidoti plakāti “Nē vienreizlietojamai plastmasai!” Skolēni aizpildīja sagatavotās anketas par vides novērtējumu tēmai “Atkritumi”, izvērtējot savus, ģimenes un skolā novērotos paradumus ikdienā. Dabaszinību pulciņā skolēni pētīja atkritumu veidus, mācījās tos atpazīt un noslēgumā sašķirot. Ekoskolu Rīcības dienu noslēgumā norisinājās divas lekcijas – nodarbības sadarbībā ar Siguldas novada atkritumu apsaimniekošanas organizāciju SIA “Jumis” un  “Latvijas Zaļais punkts”, kas sekmē vides izglītību, rūpējas par tīru un sakoptu vidi. Latvijas Zaļā punkta pārstāves uzskatāmi parādīja atkritumu daudzuma pieaugumu pasaulē un radīto kaitējumu videi, tās kvalitātei. Kā svarīgs iedzīvotāju uzdevums atkritumu radītās vides slodzes samazināšanai tika minēta šķirošanas nozīme, īpaši uzsverot atkritumu ierobežošanu jau to rašanās procesā. Katrs skolēns tika aicināts iesaistīt savu ģimeni atkritumu samazināšanas procesos. Nodarbībās piedalījās visi skolēni 1.-3.klašu un 4.-6.klašu grupās. Skolēni aktīvi iesaistījās, atbildot uz jautājumiem un saņemot balvas par pareizi atbildētiem jautājumiem. Noslēgumā skolēni noskatījās videosižetu par Šķiratlonu ar Viktoriju un dejoja līdzi ar atnesto stikla trauku, kuru pēc lekcijas izmeta stiklam paredzētajā konteinerā. Katra klase saņēma balvu – uzdevumu krustvārdu mīklu, kuras aizpildīšanā iesaistās viss klases kolektīvs.

Informāciju sagatavoja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: