Laurenču sākumskolas bibliotēkā iepazīti Ziemeļvalstu stāsti

Laurenču sākumskolas bibliotēkā aizvadīta Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa, kas Latvijā tiek atzīmēta jau 21.reizi, un arī Laurenču sākumskolā šī nedēļa jau ieviesusies kā tradīcija un tiek atzīmēta jau  sesto gadu.
Šis projekts ir unikāls ar to, ka gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās un skolās vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Ziemeļvalstu literatūras nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana un šo projektu Ziemeļvalstīs administrē biedrības “Norden” asociācija, bet Latvijā  – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru un biedrību “Norden” Latvijā. Šīs nedēļas tēma šogad bija “Ziemeļvalstu varoņi”, varoņu tēmai caurvijot visus izvēlētās literatūras fragmentus.
Laurenču sākumskolā “Rītausmas lasījumos” skolēni ar lielu aizrautību sekoja līdzi deviņgadīgās Līsas piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem zviedru autoru Elīasa un Agneses Volundu grāmatā “Supervaroņu rokasgrāmata”. Šajā stāstā aizskartā tēma ļoti spilgi attēlo mūsdienu pasaulē arvien biežāk apspriestu tēmu skolās – mobingu starp vienaudžiem. Pēc lasījuma izvērtās interesantas sarunas par šo jautājumu, skolēni izteica savu viedokli, paši iejutās supervaroņa tēlā un ar aizrautību juta līdzi Līsas gaitām, kad viņa bibliotēkā atrada noslēpumainu grāmatu, kas pārvērta visu viņas turpmāko dzīvi.

Paldies skolēniem un pedagogiem par izrādīto interesi!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: