Laurenču sākumskolā aizvadīti pasākumi par godu valsts simtgadei

16.novembra rīts Laurenču sākumskolā iesākās ar svinīgo līniju par godu Latvijas simtgadei. Skolas aktu zālē kopīgi tika dziedāta Latvijas valsts himna, kā arī apsveikti dažādu sporta sacensību laureāti un dalībnieki. Skolas direktors Kristaps Zaļais savā uzrunā vēlēja skolēniem attīstīt un pilnveidot divas rakstura īpašības – drosmi un atbildību, tā stiprinot ne tikai pašiem sevi, bet arī visu latviešu tautu.
Dienas turpinājumā tika godināti tie vecāki, kuri nesavtīgi palīdzējuši Laurenču sākumskolas kolektīvam un skolēniem ikdienas gaitās. Katrs vecāks dāvanā saņēma labo vārdu burciņu, kurā uzrakstītus pateicības vārdus bija atstājuši gan skolēni un pedagogi, gan skolas direktors un administrācijas pārstāvji.
Vakara izskaņā visi interesenti bija aicināti piedalīties tradicionālajā Danču vakarā, ļaujot klātesošajiem iet rotaļās un griezties jautrās dejās kopā ar Latvijas Universitātes folkloras kopu “Dandari”.
Laurenču sākumskolas vārdā sakām lielu paldies visiem aktīvajiem vecākiem, kā arī Latvijas Universitātes folkloras kopas “Dandari” dalībniekiem par iespēju būt kopā un “Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrība” par finansiālo atbalstu Danču vakara rīkošanā!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: