Laurenču sākumskolas skolēni piedalās Rakstniecības un mūzikas muzeja nodarbībās

Novembra izskaņā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Laurenču sākumskolas 1.līdz 6.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošajās nodarbībās. 1.līdz 4.klašu skolēni piedalījās drāmas darbnīcās, kopā ar darbnīcas vadītāju lasot izvēlēto pasaku, tērpjoties maskās un veidojot izrādi. Trīspadsmit Laurenču sākumskolas klases izspēlēja gan Rūdolfa Blaumaņa “Velniņi” un Viļa Plūdoņa “Eža kažociņš”, gan Kārļa Skalbes “Kaķīša dzirnavas” un Erika Ādamsona “Čigānmeitēns Ringla”. Skolēniem drāmas darbnīcu ietvaros bija iespēja ne tikai ieklausīties daiļdarba valodā un izjust tās ritmu, bet arī attīstīt tēlaino domāšanu un pašizpausmes prasmes.
5.un 6.klašu skolēni piedalījās nodarbībā “Rokrakstu mednieki”. Aplūkojot dažādu rakstnieku rokrakstus un, balstoties uz saviem un grafoloģijas speciālistu secinājumiem, skolēni veidoja rokraksta autora portretu. Skolēniem bija iespēja izprast rokraksta nozīmi muzeja darbā, kā arī to, ko rokraksts var pastāstīt par pašu cilvēku.

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: