Lepojamies!

Laurenču sākumskolas direktors pasniedzis diplomu un teicis paldies vēl divām klasēm, kuras aktīvi darbojušās skolas vērtību iedzīvināšanā, sakrājot savas pirmās 100 zīles par dažādām ar skolas vērtībām saistītām aktivitātēm un labajiem darbiem!
Lepojamies ar 2.a un 3.c klasi, kuras saņēmušas šo pateicību!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: