Laurenču sākumskolā viesojas pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājas

Piektdien, 14.decembrī Laurenču sākumskolas 1.klašu skolēni uz skolu aicināja savas pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas. 1.klašu skolēni bija sagatavojuši nelielu koncertu, rādot gan deju soļus un dziedot skanīgas dziesmas, gan skaitot dzejoļus un ejot kopīgās rotaļās. Pēc koncerta audzinātājām bija iespēja apskatīt klašu telpas, bet vēlāk sarunā pie tējas tases tika pārrunāts, kā pirmklasniekiem veicies pirmajos trīs skolas mēnešos gan mācību procesā, gan ārpusstundu aktivitātēs.
Paldies Laurenču sākumskolas skolēnu audzinātājām par kopā pavadītajiem mirkļiem, kas gan skolēniem, gan pašām audzinātājām noteikti bija prieka pilni! Paldies par atkalredzēšanos!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Santa Briede

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: