Pie 6.klašu skolēniem viesojas Laurenču sākumskolas absolventi

30.janvārī 6.klašu skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par skolēnu ikdienu Siguldas Valsts ģimnāzijā, jo ciemos bija ieradušies Laurenču sākumskolas absolventi, tagadējie Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni, Dagmāra, Elza un Gustavs! Iesākumā viņi atbildēja uz aktuālajiem jautājumiem par diagnosticējošajiem darbiem un 6. klases izlaidumu, bet vēlāk pastāstīja par savām sajūtām, kādas radās skolas maiņas rezultātā un atšķirībām, ar kurām nācās saskarties. Lielu interesi izraisīja un daudz jautājumus 6.klašu skolēni uzdeva par Siguldas Valsts ģimnāzijas iestājeksāmeniem, par zvanu skolā, starpbrīžiem, pusdienām un mājasdarbu daudzumu. Tāpat skolēni labprāt noskaidroja, kā tiek organizēti klases vakari un kāda ir komuniācija skolēnu starpā.
Paldies Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem par iedrošinājumu  un iedvesmojošo sarunu!

Informāciju sagatavoja 6.b klases audzinātāja Elīna Rumba

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: