1. klases Vērtību stundu pavada dabā

1.klašu skolēni Vērtību stundas ietvaros runāja un domāja par dabu, organizējot paši savu sniega dienu!
Paldies 1.klašu audzinātājām par vērtīgo ideju un fotogrāfijām!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: