Laurēni piedalās “Silto džemperu dienā”

received_2124709797621645.jpeg
12.februārī Laurenču sākumskola iesaistījās starptautiskā kampaņā “Silto džemperu diena”, kas aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Silto džemperu dienas mērķis ir ierobežot siltuma patēriņu skolā, uzvelkot siltākas drēbes un samazinot gaisa temperatūru skolas telpās, taupot enerģijas resursus un sniedzot ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Šādā veidā arī Laurenču sākumskola sniedza savu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: