Noslēgusies Skatuves runas konkursa 1.kārta skolas mērogā

 Pateicamies par dalību Skatuves runas konkursa 1.kārtā skolas mērogā:Maikam Bērziņam 1.a, Annai Vilniņai 1.b, Elzai Pastarei 1.c, Evelīnai Izmailovai 2.a, Beātei Kronbergai 2.b, Patrikam Vilmanim 2.c, Artūram Bergmanim 3.a, Tīnai Krontālei 3.b, Paulai Simanovičai 3.c, Heidijai Ciagunei 4.a, Tīnai Veicai 4.a, Laurai Garderei 4.a, Henrijam Polim 4.b, Luīzei Annai Circenei 4.c, Adelei Norai 4.c, Krišjānim Zelčam 6.a

Uz Siguldas un Garkalnes novadu Skatuves runas konkursa 2.kārtu 18.martā Baltajā Flīģelī no skolas tiek izvirzīti :
1.klašu grupā:
Maiks Bērziņš
Anna Vilniņa
Elza Pastare
2.-3.klašu grupā:
Beāte Kronberga
Tīna Krontāle
Artūrs Bergmanis
4.-6.klašu grupā:
Heidija Ciagune
Tīna Veica
Henrijs Polis

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: