2.a klase iepazīst apģērbu tapšanas procesu

2.a klases skolēniem mājturības  un tehnoloģiju stundā, apgūstot tēmu “Apģērbs”, radās daudz jautājumu par apģērba tapšanas procesu. Lai rastu atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, ciemos tika uzaicināta Miķeļa mamma, kura ir apguvusi šuvējas profesiju. Skolēni iepazinās ar apģērba tapšanas gaitu, saprata, kādas iemaņas un prasmes nepieciešamas, lai darītu šo darbu.
Paldies Miķela mammai Kristīnei par interesanto un praktisko nodarbību!

Informāciju sagatavoja skolotāja Santa Šūmane

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: