Noslēdzies Skatuves runas konkurss Siguldas novadā

Šogad skatuves runas konkursā dalību bija pieteikuši 68 skolu konkursu laureāti. Skates galvenie mērķi:

  • attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un prezentācijas prasmes;
  • motivēt bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā latviešu valodā;
  • profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas;
  • veicināt interesi par literatūru;
  • kā arī veicināt novadu kultūras un izglītības iestāžu sadarbību.

Katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Skolēnus vērtēja Izglītības pārvaldes izveidota žūrija: Valmieras teātra aktrise Dace Eversa, režisore un biedrības “Teātris un izglītība” valdes priekšsēdētāja Ligita Smildziņa un Zane Zīle, Krimuldas tautas nama Raganas amatierteātra režisore, kā arī jauniešu žūrija – Krista Kristiāna Osīte, Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” Teātra nodaļas audzēkne, Adrians Rakuzovs, Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” Teātra nodaļas audzēknis, un Paula Smildziņa, Allažu pamatskolas 8.klases audzēkne.

Informāciju sagatavoja Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Sandra Ķirule

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: