4.a un 4.b klase dabaszinību stundā atzīmē Pasaules ūdens dienu

Laurenču sākumskolas 4.a un 4.b klases skolēni 22.martā dabaszinību stundā atzīmēja Pasaules ūdens dienu. Pasaules ūdens diena pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas tiek atzīmēta katru gadu kopš 1993. gada. Šajā dienā visā Pasaulē tiek organizēti dažādi izglītojoši un informatīvi pasākumi, kas pievērš cilvēku uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvija šim pasākumam ir pievienojusies kopš 1996.gada. Dabaszinību stundā skolēni iepazinās ar ūdens nozīmi dabā un cilvēka dzīvē. Skolēni diskutēja par ūdens izmantošanas un taupīšanas iespējām. Noslēgumā katrs zīmēja savu ūdens lāsi kā aicinājumu ikdienā pievērst uzmanību ūdens saprātīgai, lietderīgai un taupīgai izmantošanai. Kopīgiem spēkiem tika izveidota izstāde dabaszinību klasē, lai aicinātu arī citas klases domāt par ūdens resursu taupīšanas iespējām un ikdienā tās realizēt.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: