3. a klase ciemojas SIA ZAOO Dabas un tehnoloģiju parkā URDA

3.a klases skolēni projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros iepazina Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vietu poligonā Daibe, kā arī piedalījās Dabas un tehnoloģijas parka URDA piedāvātajās nodarbībās par tēmu “Gaiss”, vēlreiz aktualizējot informāciju par to, kas vispār ir gaiss un kāpēc tas ir jāsaudzē, devās pa izziņas taku un apskatīja arī pašu poligonu.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: