Laurenču sākumskolā notikusi Siguldas un Garkalnes novadu Kombinētā 1.-4.klašu komandu olimpiāde

11. aprīlī Laurenču sākumskolā norisinājās Siguldas un Garkalnes novadu Kombinētā 1.-4.klašu komandu olimpiāde, kuras mērķis bija veicināt skolēnu izpratni un radīt interesi par valodu, matemātikas, dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinību un mūzikas mācību priekšmetu saturu ar erudīcijas komandu spēles elementiem. Uzsvars tika likts uz komandas sadarbību un spēju pieņemt kopīgu lēmumu, taču bija arī uzdevumi, kuros katrs komandas dalībnieks iesaistījās individuāli. Skolēni pildīja krustvārdu mīklas, risināja matemātiskus uzdevumus, minēja tautasdziesmas, pēc instrukcijas veidoja ksilofonu un lika puzli. Dalībnieki izveidoja arī dāvanu savai skolai, izdekorējot pulksteni, kuram paši zīmēja ciparnīcu un pievienoja mehānismu. Īpašu un atbildīgu lomu uzņēmās komandu kapteiņi, kuri sacentās arī atsevišķā kapteiņu konkursā. Kapteiņu konkursā iegūtie punkti palīdzēja sadalīt vietas, ja komandas saņēma vienādu punktu skaitu.  1. un 2.vietu šajā olimpiādē ieguva Laurenču sākumskolas komandas, bet 3.vietu – Siguldas pilsētas vidusskolas komanda.
Paldies skolām par atsaucību un dalību un skolotājām Sigitai Polei un Agritai Garajai par olimpiādes organizēšanu!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Elīna Rumba

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: