Laurenču sākumskola piedalās projektā GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana

Laurenču sākumskola piedalās projektā GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (Grasslife) No.LIFE16 Nat/LV/000262. Tā mērķis ir ES prioritāro pļavu atjaunošana un to daudzkārtējās izmantošanas veicināšana. Šajā projektā tiek iesaistīti zemnieki, skolotāji un skolēni, kas mācību stundu vai dabaszinību pulciņa ietvaros veiks augsnes paraugu ievākšanu un izpēti, kā arī augu herbārija ievākšanu izpētes parauglaukumos. Skolai tika piešķirti specializēti instrumenti un noteicēji  augsnes paraugu ievākšanai un izpētei. Skolotājiem augustā tika veikta apmācība, bet 17.aprīlī skolā viesojās projekta pārstāvji Raimonds Kasparinskis un Signe Krūzkopa. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta svarīgākie jautājumi un praktiskā veidā lauka apstākļos veikta parauglaukuma izpēte, savukārt dabaszinību pulciņā skolēni veica augsnes paraugu ievākšanu un izpēti.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: