Laurenču sākumskolā aizvadīta Lielā laurēnu talka

27.aprīlī arī Laurenču sākumskola iesaistījās Lielajā talkā. Aktīvākie skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki piedalījās skolas teritorijas sakopšanā. Talkas laikā tika izravētas puķu dobes, savāktas pērnās lapas, sakoptas klašu augstās dobes, iestādīta egle un spirejas, sakoptas zālāja apmalītes, atjaunots krāsojums velosipēdu novietnei. Putnu būrīšu darbnīcā tika izgatavoti būrīši strazdiem un svīrēm, kas tika uzstādīti pie skolas teritorijā esošajiem kokiem. Skolēni ar ziliem un baltiem atkritumu maisiem apsekoja skolas teritoriju un mežu, savācot plastmasas un citus atkritumus, vienlaicīgi veicot šķirošanu. Talkas laikā tika papildināta arī kukaiņu māja ar jauniem zariem. Noslēgumā visi dalībnieki varēja baudīt gardu zupu.
Sakām lielu paldies visiem, kuri atsaucās Laurenču sākumskolas aicinājumam un palīdzēja sakopt skolas apkārtni, kā arī uzņēmumam SIA WOODPRO par materiāliem putnu būrīšu izgatavošanai!

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: