Laurenču sākumskolas Lasītāju klubiņš noslēdz lasītveicināšanas projektu “Mūsu mazā bibliotēka”

16.maija pēcpusdienā ar pastaigu no Laurenču sākumskolas uz Siguldas novada bibliotēkas organizēto pasākumu un Valmieras bērnu muzikālā teātra studijas “Spēlīte” izrādi “Uzvāri man pasaciņu!” noslēdzās arī Laurenču sākumskolas Lasītāju klubiņa dalība šajā lasītveicināšanas projektā.
“Mūsu mazā bibliotēka” ir pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem adresēts izglītojošs projekts, kurā sadarbojas izdevēji no sešām Eiropas valstīm: Slovēnijas, Polijas, Horvātijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.  Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” mērķis bija mudināt bērnus pievērsties lasīšanai, attīstīt lasītprasmi un caur grāmatu lasīšanas pieredzi iepazīt arī citus radošus procesus: rakstīšanu, ilustrēšanu, teātri. Latvijā šī projekta iniciatori bija izdevniecība “Liels un mazs”. “Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatu komplektus skolas un bibliotēkas, kas pieteicās dalībai projektā, varēja iegādāties par īpašu cenu, kā arī saņemt darba burtnīcu bezmaksas eksemplārus. Darba burtnīcā  iekļauti uzdevumi, kas mudina bērnus zīmēt, sadarboties, rakstīt, fantazēt, nodarboties ar rokdarbiem u.c. Pildot uzdevumus, bērni varēja vēlreiz atgriezties pie grāmatās iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprast izlasītos stāstus un pētīt ilustrācijas.
Projektā “Mūsu mazā bibliotēka” bija iekļautas šādas grāmatas:

  • Mārtiņš Zutis “Nenotikušais atklājums”;
  • Hili Randa, Katerīne Zaripa “Sniegbaltais un ogļmelnais” (no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga);
  • Peters Svetina, Damjans Stepančičs “Brīnumu gredzens” (no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena);
  • Majda Korena, Agata Dudeka “Uzvāri man pasaciņu!” (no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena);
  • Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska “Vista vai ola?” (no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode);
  • Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka “Lūdzu, apskauj mani” (no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode).

Paldies Lasītāju klubiņa dalībniekiem par izrādīto interesi un aktīvo darbošanos šajā projektā, kā arī paldies Siguldas novada bibliotēkai par uzaicinājumu uz noslēguma pasākumu!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: