Dejotāji piedalās festivālā “Latvju bērni danci veda”

25. maijā notika Latvijas izglītības iestāžu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Alūksnē, kurā piedalījās Laurenču sākumskolas 2.-4.klašu dejotāji. Tas bija jau divdesmit pirmais tautas deju festivāls. Alūksne tika pieskandināta ar vairāk nekā 4000 dejotājiem no daudziem Latvijas reģioniem. Kopā tie bija aptuveni 180 deju kolektīvi. Festivālu Alūksnē pārstāvēja dejotāji no Aizputes, Alūksnes, Auces, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Brocēnu, Cēsu, Ciblas, Daugavpils, Dobeles, Dundagas, Engures, Gulbenes, Ikšķiles, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jūrmalas, Kandavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Mālpils, Mārupes, Pāvilostas, Preiļu, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Saldus, Siguldas, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Valkas, Ventspils, Viļānu pilsētām un novadiem. Mazo dejotāju kolektīvi priecēja alūksniešus ar ielu koncertiem, kas notika trīs vietās: pie Alūksnes Kultūras centra, pie Alūksnes Jaunās pils un Pilssalā. Pēc tam visi kopīgi piedalījās svētku dalībnieku gājienā uz lielkoncertu “Deju kaleidoskops”, kas notika estrādē, kur astoņu novadu programmas koncertā izdejoja Alūksnes, Balvu un Rugāju, Gulbenes, Limbažu, Rēzeknes un Viļānu, kā arī Rīgas pilsētas 2539 dejotāji. Laurenču sākumskolas kolektīvs dejoja Ielu koncertā pie Alūksnes Jaunās pils un skolēni skaisti parādīja savas iegūtās prasmes un prieku pret deju. Mūsu dejotāji, pārvietojoties pa Alūksni, visu dienu skaļi sauca Laurēnu himnu, dziedāja dziesmu un kopumā ar lielisku garastāvokli pavadīja visu dienu. Tas bija lielisks piedzīvojums visiem. Bērnu tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda” organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs un Alūksnes novada pašvaldība, atbalstīja “Swedbank” un “Kārums”.

Informāciju sagatavoja tautas deju kolektīva vadītāja Sanita Vijupe

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: