Mācību gada noslēgums Laurenču sākumskolā

31.maija rītā skolas zālē uz svinīgajām līnijām pulcējās 1.-3.klašu un 4.-6.klašu skolēni, un Laurenču sākumskolas kolektīvs, lai atskatītos uz 2018./2019.m.g. sasniegumiem, apbalvotu un pateiktu paldies tiem skolēniem, kuri ar lielisku sniegumu pārstāvējuši skolu dažādās olimpiādēs un konkursos, kā arī spējuši uzrādīt lielāko vidējās atzīmes kāpumu. “Zelta liecības” par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem Laurenču sākumskolā 4.-6.klašu grupā saņēma 37 skolēni, savukārt 65 Laurenču sākumskolas skolēni saņēma “Izaugsmes liecības” par paaugstinātu vidējo vērtējumu, salīdzinot ar 1.semestri. Tāpat skolēniem tika pasniegtas pateicības par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, apsveikti katras klases vērtību vēstneši, kuri bijuši aktīvi skolas vērtību iedzīvinātāji ikdienas dzīvē, kā arī pateikts paldies tiem skolēniem, kuri veiksmīgi pārstāvējuši skolu sporta sacensībās. Paldies par fotogrāfijām skolotājam Paul Luis Popa!
Vēlam visiem laurēniem un viņu ģimenēm aizraujošu vasaras brīvlaiku! Uz tikšanos septembrī!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: